Zoeken
Nieuws

Infoavonden Autodelen:

Momenteel geen gepland


Openingen Geefwinkel:

Elke derde zaterdag van de maand
11 tot 12u30
 

Repair Café:

Samen met de Geefwinkel openingen van
maart - juni - september - december
9u30 - 11u30
d'Ontmoeting
Mechelsesteenweg 487

 

Volgende vergadering:

Nog vast te leggen

Contact Info

Transitie Herent

Email:

transitieherent@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/transitieherent

 

 

 

Geefwinkel

In de geefwinkel kun je terecht om spullen te geven of mee te nemen zonder dat er geld bij te pas komt. Bedoeling is dat mensen spullen brengen die ze niet langer gebruiken. Denk daarbij aan boeken die je al gelezen hebt, DVD-series die je al drie keer gezien hebt, speelgoed waar je kinderen te groot voor zijn geworden, een vaas die je hebt gekocht maar achteraf gezien eigenlijk toch niet zo mooi vond of een mixer die je cadeau hebt gekregen en er echt teveel aan is omdat je er al twee hebt liggen in de kast. Voor anderen kunnen die spullen wel nog leuk, nuttig of mooi zijn en via de geefwinkel kunnen ze dus een tweede leven krijgen. De geefwinkel is dan ook geen stortplaats voor kapotte spullen en ook achterhaalde technologie (bv. oude diskettes voor de computer) nemen we liever niet aan. Anderen moeten er echt nog iets mee zijn. 

Kleren en schoenen nemen we niet aan in de Geefwinkel. Daarvoor werken we samen met d'Akkozje, een dienst van LDC d'Ontmoeting die gelegen is in hetzelfde gebouw als de Geefwinkel. Meer info en hun openingsuren vind je hier.

 

Verder zijn het geven en het nemen op zich niet aan elkaar gelinkt. Je mag nemen wat je wil, ook als je niets hebt meegebracht. We vragen wel met respect om te gaan met de spullen en dus niet te graaien of tientallen zakken vol te stoppen.

Interesse om mee te helpen bij het openhouden, uitstallen, sorteren etc ?

Mail naar transitieherent@gmail.com.

De Geefwinkel heeft een thuis gevonden in de lokalen van LDC d'Ontmoeting, waarvoor dank !

De toegang tot de Geefwinkel is via de voordeur van Casa Manuel (NIET via het ontmoetingscentrum). Het hellend vlak achteraan het gebouw kan niet als toegang tot de Geefwinkel worden gebruikt.

 
 
Veelgestelde Vragen

Het idee achter de geefwinkel

 

Wat is het doel? 

 

We kunnen stellen dat de geefwinkel een ecologisch, sociaal en economisch doel heeft. 

 

Op ecologisch vlak, willen we hergebruik van spullen stimuleren. Elke productie gaat gepaard met een zekere druk op het milieu, als is het maar door het gebruik van allerlei grondstoffen en energie. Hoe minder productie, hoe beter dus voor het milieu. In Vlaanderen zijn we al zeer sterk in recyclage (waarbij de grondstoffen worden hergebruikt om een nieuw product te maken) maar het hergebruiken van volledige producten staat nog in de kinderschoenen. Op de zogenaamde “ladder van Lansink” staat hergebruik nochtans boven recyclage, onder meer omdat recyclage soms nog erg energie-intensief is en ook omdat recyclage alsnog kan gebeuren nà hergebruik van het volledige product. 

 

Op sociaal vlak wil de geefwinkel een lokale ontmoetingsplaats zijn voor Herentenaars. De geefwinkel werkt op een concrete manier aan gemeenschapsopbouw. Verder kunnen een aantal mensen die het financieel moeilijker hebben, in de geefwinkel broodnodige spullen vinden waarvoor ze anders veel geld zouden moeten neertellen. Vandaar ook onze nauwe samenwerking met het OCMW van Herent. Toch willen we benadrukken dat dit niet het primaire doel van de geefwinkel is. We helpen graag waar dat kan, maar de geefwinkel is geen liefdadigheidsinitiatief. Iedereen is welkom in de geefwinkel: jong en oud, meer- of minderbedeeld en van welke kleur dan ook. 

 

Ten slotte wil de geefwinkel mensen aanzetten om na te denken over een ander soort economie. Door geen eurocent te laten rollen in de geefwinkel, provoceren we een beetje en zetten we ons af tegen het dominante economisch denken. Niet dat wij een grote antikapitalistische strijd willen voeren, maar we vinden wel dat niet èlk gemeenschapsinitiatief om geld moet draaien. Van zodra er geld rolt, verandert de relatie tussen mensen. Soms lijken we het wel verleerd om elkaar te helpen of een plezier te doen, zonder dat er geld mee gemoeid is. Heel wat mensen voelen zich dan ook wat onwennig als ze de eerste keer iets meenemen uit de geefwinkel, maar meestal maakt dit gevoel snel plaats voor het ontdekken van een warm gevoel van hartelijk omgaan met elkaar.

 

Zijn jullie concurrentie voor het Spit of andere kringwinkels?

 

Dit is wellicht de meest gestelde vraag die ons wordt gesteld. Over het antwoord kunnen we kort zijn: allesbehalve. De kringwinkels zijn een schitterend initiatief dat we ten volle willen ondersteunen. Net zoals mantelzorg geen concurrentie is voor professionele verpleging, is een vrijwillig initiatief als de geefwinkel geen concurrentie voor de sociale economie. Vreemd genoeg krijgen rommelmarkten of commerciële websites als ebay of tweedehands.be deze vraag nooit, terwijl zij veel meer concurrentie vormen voor de kringwinkels. 

 

Volgens ons is de geefwinkel daarentegen net erg complementair aan de kringwinkels. Het mooie aan de kringwinkels is dat ze ingebed zijn in de sociale economie en dus mensen tewerk stellen. Met onze vrijwilligers is dat niet het geval. Door op vrijwilligers te steunen, kunnen we evenwel ook nooit de professionaliteit en grootschaligheid bereiken die de kringwinkels realiseren. De geefwinkel sensibiliseert, brengt hergebruik in de aandacht en dat komt ook ten goede aan de kringwinkels. Wij sturen mensen dan ook regelmatig door naar het Spit wanneer ze bijvoorbeeld met grote meubels naar de geefwinkel komen. Ook voor kleding sturen we ze door naar de tweedehandswinkel d’Akkozje van het OCMW in Herent, die vlak tegenover ons gelegen zijn. Volgens ons is er op het vlak van hergebruik nog veel werk aan de winkel en is elk initiatief op dat vlak dus zeer welkom. Net door fijne samenwerkingen te realiseren, denken we dat kruisbestuiving mogelijk is en kunnen we samen een sterke sociaal-ecologische tweedehands”markt” in Vlaanderen op de kaart zetten. 

 

De Geefwinkel in de pers

Herent in Beeld kwam een kijkje nemen in de Geefwinkel. Bekijk hier hun reportage.

backtotop